Īss video atskats uz DTM 2017. gada sezonas spilgtākajiem notikumiem.