Stājoties jebkādās finansiālās saistībās, vispirms rūpīgi jāizsver, kāda ir pušu vienošanās nosacījumu pozitīvā puse, kā arī jāapzinās riski un iespejamās problēmas nākotnē. Izņēmums nav arī kredītu apvienošana, kas ir finansu jomas rīks, ar kā palīdzību iespējams ne vien pārsrukturizēt esošās pararādsaistības, bet arī nereti iegūt zemāku procentu likmi. Taču ir precedenti, kas liecina to, ka tādā veidā iespējams arī nokļūt lielakās parādsaistībās.

Tiem, kuriem ir vairāki aizdevumu līgumi, nereti tiek ieteikta pārkreditācija, jo tādos gadījumos tam ir daudz plusu. Pirmkārt, norēķināšanas kļūst ērtāka, jo sevišķi, ja persona ir vairāku kreditoru klients ar vairākiem spēkā esošiem aizdevuma līgumiem. Izpaliek ielogošanās dažādu kreditoru internetbnkā un pārskaitījumi uz dažādiem konktiem, no kas karts jāveic citā temiņā. Viss notiek vienā maksājumā, kas daudziem ietaupa ne vien laiku, bet arī naudu.

Kredītsaistību apvienošanai ir arī citas priekšrocības. Ja klientu neapmierina kredītiestādes, ar ko ir spēkā esošs aizdevuma līgums, iespējams vērsties citā iestādē, kas apvieno kredītus. Finansu jomas iestādēs šis process notiek kredītņēmējam izsniedzot jaunu aizdevumu, spēkā esošo saistību segšanai pilnā apmērā, vai arī tikai daļai kredītnņēmēja aizdevumu likvidēšanai. Jaunajiem aizdevumiem vizbiežāk ir zemākas procentu likmes, kā arī, slēdzot jaunu aizdevuma līgumu, iespējams vienoties par citiem nosacījumiem, kas ir izdevīgākli kredītņēmējam. Viens no faktoriem, kas var pamudināt kredītus apvienot, ir tas, ka slēdzot jaunu aizdevuma līgumu, iespējams pārskatīt aizdevuma atmaksas termiņu, piemērojot to kredīta ņēmēja iespējām. Pie tam mūsdienās tas ir arī ērti – arvien biežāk iespējama kredītu apvienošana online vidē, kas sniedz iespēju katrā individualā situācijā uzzināt iespējām apvienot kredītus, neapmeklējot kredītiestādi.

Lai cik lielisks neizklausītos šis piedāvājums, tam ir savas ēnas puses. Finansu iestādes ir dažādās un to izvirzītie nosacījumi aizdevuma izsniegršanai atšķiras, tāpēc  ir situācijas, kad kredītu apvienošanas iepsējas ierobežo spēkā esošs, neizdevīgs aizdevuma līgums, ko aizdevuma saņēmējs ir spiests pildīt, lai nebūtu jāmaksā soda nauda vai jācieš kādi citi apgrūtinājumi. Tādos gadījumos refinansēšana var nebūt izdevīga. Arī procentu maksājumu apjoms, ko piedāvā jaunā aizdevuma līguma ietvaros, var nebūt tik izdevīgs, kā sākotnēji varētu šķist. Katram individuāli jāizvērtē, vai apvienojot savas kredītsaistības, pārkreditācija neizmaksās vairāk nekā atsevišķi maksājumi kreditoriem.

Tiem kredītņēmējiem, kas vēlas veikt refinansēšanu finansiālu grūtību dēļ, gan jāatceras tas nav brīnumlīdzeklis visu finansu problēmu risisnāšanai, bet gan veids, kā pasargāt sevi no milzīgu parādu jūga. Tas iespējams atbildīgi izvērtējot savas iespējas atdot aizdevumu. Ja kredītņēmējs ir bezatbildīgs finansu jautājumu kārtošanā, parādu apvienošana var līdzēt nonākt vēl lielākās grūtībās, jo tikai plānojot izdevumus un laikus norēķinoties par izsniegto aizdevumu, tas strādā aizņēmēja labā. Jāņem vērā, ka kredītu apvienošana bez ķīlas iespējama tikai tad, ja kredīņēmējam ir laba kredītvēsture un ir iespējams kreditoram uzrādīt apliecinājumumus maksātspējai.

Lai cik vienkārši nešķistu paņemt aizdevumu cita aizdevuma tekošā maksājuma segšanai, bieži tieši tādā veidā gan juridiskas, gan privātas personas nonāk vairāku aizdevumu jūgā, no kura izkļūt var šķist neiespējami. Kredītu apvienošanas ir veids, kā panākt izdevīgākus aizdevuma līguma nosacījumus, ja vien kedītņēmēmējs ir atbildīgs, ieiteresēts un informēts par savām iespejām. Pretējā gadījumā pat kredītsaistību konsolidēšana var kļūt par jaunu apgrūtinājumu, kas var novest pie parādsaistību pieauguma vai pat kredītvēstures sabojāšanas. Lai no tā izvairītos, pirms pieteikties kāda aizņēmuma saņemšanai, vienmēr jāizvērtē savas iespējas to atdot.